בענין ציבור שלא קרא בבית הכנסת

הרב אברהם צבי הכהן
בענין ציבור שלא קרא בבית הכנסת | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this