בענין הודאת בעל דין ועד אחד (חידה"ר חו"מ סימן כ') 

הרב שאול אלתר
בענין הודאת בעל דין ועד אחד (חידה"ר חו"מ סימן כ')  | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this