בעניין שליחות בתקיעת שופר

הרב שאול אלתר
בעניין שליחות בתקיעת שופר | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this