בעניין מחלוקת ר''א ור''י האם הגאולה תלויה בחזרה בתשובה והמבט הנכון על מאורעות הזמן בעקבות זה, שיעור 5

הרב ידידיה מנת
בעניין מחלוקת ר''א ור''י האם הגאולה תלויה בחזרה בתשובה והמבט הנכון על מאורעות הזמן בעקבות זה, שיעור 5 | תשע"ט
Share this