בעניין גדרות הגבולות כלפי רשות הרבים בשבת

הרב יואל שילה
בעניין גדרות הגבולות כלפי רשות הרבים בשבת | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this