בעניין 'אסמכתא בהתחייבות ערב', בשיעור כללי בכולל 'משפטי התורה'

הרב דוד לאו
בעניין 'אסמכתא בהתחייבות ערב', בשיעור כללי בכולל 'משפטי התורה' | תש"פ
Share this