בעניין איזהו חכם הרואה את הנולד - על סמך איזה עתיד בונים השקפת עולם, שיעור 1

הרב ידידיה מנת
בעניין איזהו חכם הרואה את הנולד - על סמך איזה עתיד בונים השקפת עולם, שיעור 1 | תשע"ט
Share this