בן פקועה בשחיטת אמו לעומת עובר ירך אמו - מהלך שני, 170

הרב אליעזר בן פורת
בן פקועה בשחיטת אמו לעומת עובר ירך אמו - מהלך שני, 170 | תשפ"ג
Share this