'במעלליו יתנכר נער', על חינוך לרגישות לזולת ומידות טובות

הרב שאול אלתר
'במעלליו יתנכר נער', על חינוך לרגישות לזולת ומידות טובות | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this