במה תרום קרנם של ישראל?! בכי תשא

הרב אלחנן ז'ק
במה תרום קרנם של ישראל?! בכי תשא | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this