מגילת רות, גם כשהבעל תקיף צדיק וחזק צריכה האשה לכוונו לדרך טובה כשהוא סוטה קצת מהדרך, שיעור 3

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, גם כשהבעל תקיף צדיק וחזק צריכה האשה לכוונו לדרך טובה כשהוא סוטה קצת מהדרך, שיעור 3 | תש"פ
Share this