בכח המחשבה והדמיון אדם מסוגל לעלות ולצמוח וכן ליפול, וזאת בהתאם לתפיסתו את עצמו, אדם צריך להיות מודע לכוחותיו ולדרגה האמיתית שלו מבלי לקפוץ שלבים בתהליכי חייו

הרב אייל ולנר
בכח המחשבה והדמיון אדם מסוגל לעלות ולצמוח וכן ליפול, וזאת בהתאם לתפיסתו את עצמו, אדם צריך להיות מודע לכוחותיו ולדרגה האמיתית שלו מבלי לקפוץ שלבים בתהליכי חייו | תש"פ
Share this