בית שכור שנמכר, השכירות למי ומדוע?

הרב שלום סגל
בית שכור שנמכר, השכירות למי ומדוע? | תשפ"ב
Share this