בין מכשירין שאפשר לעשותם מערב יום טוב- ובין מכשירין שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב

הרב אליעזר בן פורת
בין מכשירין שאפשר לעשותם מערב יום טוב- ובין מכשירין שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב | תש"פ
Share this