בין המיצרים, איך האבילות נהפכת לכח של האדם

הרב אייל אונגר
בין המיצרים, איך האבילות נהפכת לכח של האדם | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this