בחור שלוקח כדורים נפשיים ובכוונתו להסתיר את זה בשידוך- האם הראש ישיבה או הרופא שלו חייבים לספר לצד השני

הרב יהודה סילמן
בחור שלוקח כדורים נפשיים ובכוונתו להסתיר את זה בשידוך- האם הראש ישיבה או הרופא שלו חייבים לספר לצד השני | תשע"ט
שו"ת עם הרב סילמן
Share this