בדין מעשר עני בגידולים ביתיים

הרב אברהם נפתלי ויג
בדין מעשר עני בגידולים ביתיים | תשע"ח
Share this