באדם קיימת רוח הקודש וכאשר הוא בעל מידות מזוככות הוא מסוגל לדעת מה הן הבחירות שנכונות לו על פי הקשבה ומודעות לנטית שכלו ועל הבחירה הנכונה עבורו

הרב ישראל גנץ
באדם קיימת רוח הקודש וכאשר הוא בעל מידות מזוככות הוא מסוגל לדעת מה הן הבחירות שנכונות לו על פי הקשבה ומודעות לנטית שכלו ועל הבחירה הנכונה עבורו | תש"פ
Share this