"את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם"

הרב רוני אילן
"את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם" | תשע"ט
Share this