'אתה חוננתנו' במנחה ביום ראשון

הרב צבי פרידמן
'אתה חוננתנו' במנחה ביום ראשון | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this