"אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו"

הרב שלמה לוינשטיין
"אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" | תשע"ו
Share this