אשה אחת מאלף שלמה לא מצא והרי היו את האימהות הקדושות ומה המצב בימינו

הרב יהודה סילמן
אשה אחת מאלף שלמה לא מצא והרי היו את האימהות הקדושות ומה המצב בימינו | תשפ"א
שו"ת עם הרב סילמן
Share this