ארבעת המינים בשביעית ואתרוגי אוצר בית דין

הרב יצחק שטראוס
ארבעת המינים בשביעית ואתרוגי אוצר בית דין | תשפ"ב
Share this