אסור להתענות בשבת, ודין תענית חלום, סימן רפ"ט

הרב יהודה אריה דינר
אסור להתענות בשבת, ודין תענית חלום, סימן רפ"ט | תשע"א
Share this