'אנשי חיל', מי הם הראויים להיות שופטים?

הרב מרדכי שיינין
'אנשי חיל', מי הם הראויים להיות שופטים? | תשפ"ב
Share this