אנשים נוטים לחשוב שהם בוחרים, האם יש לנו בחירה?

הרב אברהם זהבי
אנשים נוטים לחשוב שהם בוחרים, האם יש לנו בחירה? | תשפ"א
Share this