אמת לכל אחד או אמת יש רק אחת?

הרב אייל אונגר
אמת לכל אחד או אמת יש רק אחת? | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this