אמת לכל אחד או אמת יש רק אחת

הרב אייל אונגר
אמת לכל אחד או אמת יש רק אחת | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this