אמת ושקר, כוחו של הדיבור

הרב יוסף צבי בן פורת
אמת ושקר, כוחו של הדיבור | תשפ"א
Share this