אמונה ובטחון, פרק א' אות ז', טבע רוחני הוא השולט בעולם, פרשת ויחי, ענין צום עשרה בטבת

הרב משה קפלן
אמונה ובטחון, פרק א' אות ז', טבע רוחני הוא השולט בעולם, פרשת ויחי, ענין צום עשרה בטבת | תשע"א
Share this