"אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה", דברים וחלק משו"ת חינוכי בכנס היערכות לפעילי "קרן הסעות" בישיבות הק'

הרב שאול אלתר
"אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה", דברים וחלק משו"ת חינוכי בכנס היערכות לפעילי "קרן הסעות" בישיבות הק' | תשפ"ב
Share this