איסור ספיחין בשמינית וזמן הביעור בירקות היוצאים לשמינית

הרב שאול רייכנברג
איסור ספיחין בשמינית וזמן הביעור בירקות היוצאים לשמינית | תשפ"ג
Share this