איסור סחורה בפירות שביעית

הרב יהודה אריה דינר
איסור סחורה בפירות שביעית | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this