איסור נטילת שוחד (חזו"א), והחזרת השוחד

הרב שלמה גוטפריד
איסור נטילת שוחד (חזו"א), והחזרת השוחד | תשפ"ב
Share this