איסור לקיטת המן בשבת וביום טוב

הרב שלמה גוטפריד
איסור לקיטת המן בשבת וביום טוב | תשפ"ג
Share this