איסור בורר בשבת ואיסור לישה בשבת

הרב מיכאל קדוש
איסור בורר בשבת ואיסור לישה בשבת | תשפ"א
Share this