אינו דומה שונה פרקו מעלת החיבור ללימוד התורה בעמל ויגיעה, פתיחת זמן אלול

הרב שאול אלתר
אינו דומה שונה פרקו מעלת החיבור ללימוד התורה בעמל ויגיעה, פתיחת זמן אלול | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this