אין כמו תורה, דברי התעוררות להלהיב הלבבות לחשקת התורה ויראת שמים ותקציר מראות ממבחן על פרק המפקיד

הרב שאול אלתר
אין כמו תורה, דברי התעוררות להלהיב הלבבות לחשקת התורה ויראת שמים ותקציר מראות ממבחן על פרק המפקיד | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this