"אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה", ספירת העומר

הרב מאיר אליהו
"אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה", ספירת העומר | תשע"ד
Share this