'אילו בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון - לא גליתם'

הרב נחום דיאמנט
'אילו בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון - לא גליתם' | תשע"ט
Share this