איך ישמעאל מלווה את אברהם לעקידת יצחק והרי אברהם גירש את ישמעאל בציווי שרה וה' אמר לו שהיא צודקת ובעניין למה צריך לצפות לגאולה

הרב משה יעקב קליין
איך ישמעאל מלווה את אברהם לעקידת יצחק והרי אברהם גירש את ישמעאל בציווי שרה וה' אמר לו שהיא צודקת ובעניין למה צריך לצפות לגאולה | תשפ"ב
Share this