איזה תובנה של יראת שמים אפשר ללמוד מהתנהגות שלילית - בסעודה ג'

הרב שאול אלתר
איזה תובנה של יראת שמים אפשר ללמוד מהתנהגות שלילית - בסעודה ג' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this