או''ח סימן ד' סעיף י"ח, נטילת ידיים עקב נגיעה במקומות המכוסים, באף, הכוסס ציפורניו, המודד נעליים בחנות, הנכנס לבית חולים, הנוגע בכלב, הנוגע בדם פצע, התורם דם, והגוזר שער של חאלקה, שיעור 11

הרב משה יעקב קליין
או''ח סימן ד' סעיף י"ח, נטילת ידיים עקב נגיעה במקומות המכוסים, באף, הכוסס ציפורניו, המודד נעליים בחנות, הנכנס לבית חולים, הנוגע בכלב, הנוגע בדם פצע, התורם דם, והגוזר שער של חאלקה, שיעור 11 | תשע"ח
Share this