או''ח סימן ג' סעיף א'-ב', איסור דיבור בבית הכסא, שיעור רביעי

הרב משה יעקב קליין
או''ח סימן ג' סעיף א'-ב', איסור דיבור בבית הכסא, שיעור רביעי | תשע"ח
Share this