או''ח הל' ציצית, סימן ח' סעיף ו', שיעור גודל הטלית קטן והמנהג הנפוץ לגבי הברכה עליו, שיעור 25

הרב משה יעקב קליין
או''ח הל' ציצית, סימן ח' סעיף ו', שיעור גודל הטלית קטן והמנהג הנפוץ לגבי הברכה עליו, שיעור 25 | תשע"ט
Share this