או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיף י"ג, שינוי מקום במצות ציצית, סוכה, שופר, מצה, בדיקת חמץ, קידוש, ואכילה ביציאה לחדר מדרגות ומהבית לחצר, שיעור 31

הרב משה יעקב קליין
או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיף י"ג, שינוי מקום במצות ציצית, סוכה, שופר, מצה, בדיקת חמץ, קידוש, ואכילה ביציאה לחדר מדרגות ומהבית לחצר, שיעור 31 | תשע"ט
Share this