או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיף ז', שיעור כתפיות הטלית קטן ובדיקת חוטי הציצית לפני הלבישה ביום חול ושבת, שיעור 26

הרב משה יעקב קליין
או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיף ז', שיעור כתפיות הטלית קטן ובדיקת חוטי הציצית לפני הלבישה ביום חול ושבת, שיעור 26 | תשע"ט
Share this