אהבת ישראל שיש לחרדים כלפי החילונים המתגלת בביקור שבת בב''ב וגם מנפצת את הסטיגמות השליליות שעשתה התקשורת לחרדים

הרב משה יעקב קליין
אהבת ישראל שיש לחרדים כלפי החילונים המתגלת בביקור שבת בב''ב וגם מנפצת את הסטיגמות השליליות שעשתה התקשורת לחרדים | תשע"ט
Share this