אדם שלא מצליח לפרוש מעבירה מסויימת האם יתייאש מעצמו ויעזוב את כל המצוות?

הרב יהודה סילמן
אדם שלא מצליח לפרוש מעבירה מסויימת האם יתייאש מעצמו ויעזוב את כל המצוות? | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this