אדם שכיבה נרות חנוכה דולקים ושפך את חלק משמנם האם צריך לשלם נזק? והאם השמן הנותר מותר בשימוש?, חלק א'

הרב ישראל ארנון
אדם שכיבה נרות חנוכה דולקים ושפך את חלק משמנם האם צריך לשלם נזק? והאם השמן הנותר מותר בשימוש?, חלק א' | תשע"ג
Share this